Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 3. prosinca 2014. godine s početkom u 8:00 sati u dvorani 1.1., zgrada na Relji, student Mihovil Turčinov branit će završni rad s temom "Uspostava Biomimicry LivingLabs®-a na području Brodarice u Zadru"

Theme picker