Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

POZIV NA PREDAVANJE

U srijedu, 12.11.2014. u 10 sati u dvorani DHM-a na 3. katu dr.sc. Andrija Finka sa EPFL u Laussane održati će javno predavanje na temu "Kvantitaivna proteomika stanica pod toplotnim udarom". Pozivaju se studenti, osobito 2. i 3. godine studija, da dođu na predavanje.


Theme picker