Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 31. listopada 2014. godine s početkom u 13:00 sati u dvorani 1.1., zgrada na Relji, student Marin Kolega branit će završni rad s temom "Utjecaj imunostimulatora na zdravlje komarče u komercijalnom uzgoju na Jadranu"

Theme picker