Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

NASTUPNO PREDAVANJE

U četvrtak 23. listopada 2014. u 14 sati u dvorani na 3. katu Doma hrvatske mladeži (DHM), u ulici Ruđera Boškovića 5 u Zadru, dr. sc. Krunoslav Mirosavljević održat će nastupno predavanje na temu "Primjena magnetskih rezonancija u poljoprivredi". Predavanje se održava u sklopu predmeta Osnove botanike, zbog čega su studenti prve godine obavezni prisustvovati. Plakat

Theme picker