Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

PRIMIJENJENA MEHANIZACIJA U MPS

Profesor Risović, nositelj predmeta Primijenjena mehanizacija u MPS će uskoro doputovati u Zadar i tom prilikom dati potpise. Molimo sve studente da dođu po potpis na Relju, 2. kat, učionica 2.7 u četvrtak 2. 10. od 13 do 14 sati ili u petak 3. 10. od 12 do 13 sati.

Studenti koji su položili ispit iz Primijenjene mehanizacije u MPS, te kojima je asistent Čovo unio ocjenu, ne mogu izvršiti upis u iduću akademsku godinu ako im se profesor Risović ne potpiše u indeks.

Theme picker