Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OSNOVE KEMIJE

Drugi kolokvij iz Osnova kemije održat će se u ponedjeljak, 20. siječnja u terminu koji će se naknadno objaviti. Kolokviju smiju pristupiti svi studenti, neovisno jesu li polagali/položili 1. kolokvij. Potrebno je prijaviti se za kolokvij, što se može napraviti ISKLJUČIVO na predavanjima i seminarima.

Theme picker