Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OSNOVE ZOOLOGIJE - rezultati pismenog

Popis studenata koji su na prvom ispitnom roku zadovoljili na pismenom dijelu ispita, tj. imaju 12 ili više točnih odgovora, te mogu pristupiti usmenom ispitu dana 05. 07.:
 
1. Nives Janković
2. Silvestra Zubčić
3. Ivica Jurica
4. Kristina Nadinić
5. Ante Sarić
6. Antonija Juranov
7. Filip Samodol
8. Tanja Šaran
9. Anita Fantov
10. Marin Fabac
11. Stefan Košević
12. Petar Kahlina
13. Ante Orebičić Haldek
 

Theme picker