Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

INTEGRIRANA ZAŠTITA BILJA - ZAŠTITA BILJA

Nastava iz predmeta Integrirana zaštita bilja neće biti održana u ponedjeljak 25.03.2013., a nastava iz predmeta Zaštita bilja će započeti u 10.00h umjesto rasporedom predviđenom terminu od 11.00h.

Theme picker