Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OPĆE VOĆARSTVO

Drugi kolokvij iz OPĆEG VOĆARSTVA održati će se utorak  05. 02. 2013. godine u 16.00 sati u   Novom kampusu, dvorana 111. Pisanju kolokvija mogu pristupiti studenti koji su položili  1. kolokvij iz Općeg

voćarstva.

 

Mr. sc. Jasna Rumora

Theme picker