Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

TERMINI ISPITA - IZVANREDNI ISPITNI ROK - DOPUNA

ČETVRTAK, 4. listopada:

9:00 Opća pedologija i Ishrana bilja

12:00 Osnove botanike

15:00 Mikrobiologija, Ljekovito bilje i Osnove fiziologije bilja

 

PETAK, 5. listopada:

8:00 Matematika

13:00 Biokemija i Osnove kemije

15:30 Osnove biologije i Zaštita zdravlja (u uredu kod Elektre)

 

Za predmet Osnove zoologije javiti se asistentu Tomislavu Šariću radi dogovora (tel. 302-508).

Theme picker