12. prosinca 2019.

Terenska nastava studenata 2. godine diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima


Pod vodstvom doc. dr.sc. Ivana Župana, doc. dr.sc. Lava Bavčevića i doc.dr.sc. Zorana Šikića, studenti 2. godine diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima, 12. prosinca su bili na jednodnevnoj terenskoj nastavi. U sklopu iste posjetili su Crnu Mlaku kod Jastrebarskog i Aquaticu – slatkovodni akvarij u Karlovcu. U Crnoj Mlaci upoznali su se sa ribnjačarskom proizvodnjom slatkovodne ribe u toplovodnom ribnjaku, a koji je u isto vrijeme posebni ihtiološko-ornitološki rezervat prirode i močvarno područje zaštićeno Ramsarskom konvencijom. U Aquatici su se pod stručnim vodstvom Barbare Šepac, koja je ujedno studentica 1. godine diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima na Sveučilištu u Zadru, upoznali sa slatkovodnim vrstama i funkcioniranjem akvarija nedavno izgrađenim EU sredstvima s vrlo visokim tehnološko-interpretacijskim standardima. Terenska nastava izvedena je u okviru predmeta, Akvakultura i okoliš, Hranidba u akvakulturi, Bolesti i zaštita zdravlja akvatičkih organizama te Upravljanje zaštićenim područjima.

Theme picker