Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Sudjelovanje Odjela na 11. degustaciji mladih vina i maslinovih ulja - Nadin 2019,

U sklopu manifestacije 11. Degustacija mladih vina i maslinovih ulja - Nadin 2019, tehnička suradnica projekta PESCAR Magdalena Baričević, na stručnom skupu u OŠ Nadin održala je prezentaciju na temu ostataka pesticida u tlu i plodovima na području Zadarske županije te aktivnostima projekta PESCAR kroz dvije godine provedbe. Također je dala izjavu za lokalnu DIADORA TV gdje je naglasila kako su rezultati projekta jako dobri te da su tim analizama dokazali kako su proizvodi naših OPG-ovaca zdravstveno ispravni i bez ostataka pesticida koji prelaze masksimalno dopuštenu količinu

Theme picker