Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Svečana promocija prvostupnika/ca Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

Svečana promocija prvostupnika/ca Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

Dana 18. svibnja 2019. godine s početkom 11.00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru održat će se svečana promocija Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu:

 • sveučilišnih prvostupnika/prvostupnica inženjera/inženjerki (baccalaureus/ baccalaurea) primijenjene ekologije u poljoprivredi,
 • sveučilišnih prvostupnika/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) podvodnih znanosti i tehnologija

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice inženjeri/ inženjerke (baccalaureus/ baccalaurea) primijenjene ekologije u poljoprivredi:

 • Mirta Bačić
 • Antonela Baljak
 • Josipa Baraba
 • Magdalena Baričević
 • Marina Bulat
 • Ana Burčul
 • Josipa Cvitanović
 • Josipa Dadić
 • Marija Divić
 • Antonia Dražić
 • Ante Dujmović
 • Marija Eškinja
 • Tomislav Fantov
 • Kristina Ivanov
 • Iva Knežević
 • Nikolina Knežević
 • Stefan Košević
 • Kristina Kulišić
 • Matea Musap
 • Dario Nekić
 • Marija Parać
 • Ana-Marija Prpić
 • Lucija Radalj
 • Dominik Roth
 • Josip Šare
 • Mateja Vašarević
 • Lucia Vukelić
 • Marko Zorica
 • Luka Zrilić
 • Silvestra Zubčić

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) podvodnih znanosti i tehnologija:

 • Monika Bačinić
 • Karlo Buterin
 • Fiona Dadić
 • Marko Jelić
 • Ante Jurič
 • Ante Jurjević
 • Andro Kasunić
 • Jerko Ljubić
 • Anton Martinov
 • Sara Matačić
 • Ivana Matković
 • Ema Mravlinčić
 • Lucija Mulić
 • Ana Perkov
 • Tomislav Radica
 • Dino Serdarević
 • Martin Šimičević
 • Ivan Šunjić
 • Krešimir Trdin
 • Josip Vrkljan
 • Ivana Vučetić

Theme picker