Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Održana edukativna radionica na temu „Zaštita poljoprivrednih proizvoda od biljnih bolesti i štetnika“ u sklopu projekta "Pescar"

Održana edukativna radionica na temu „Zaštita poljoprivrednih proizvoda od biljnih bolesti i štetnika“ u sklopu projekta "Pescar"

Sveučilište u Zadru kao projektni partner 13. veljače 2019 godine u Nadinu je održalo edukativnu radionicu na temu „Zaštita poljoprivrednih proizvoda od biljnih bolesti i štetnika“. Cilj edukativne radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima na jednostavan način pojasni koncept zaštite bilja sukladan važećim EU propisima i da im se daju smjernice za predstojeće razdoblje 2021 - 2027.

Edukacijski koordinator doc.dr.sc. Tomislav Kos govorio je kako je potrebno uvažavati načela dobre poljoprivredne prakse i zaštite okoliša te voditi evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja. Poseban naglasak stavljen je na načine pravilnog rukovanja sredstava za zaštitu bilja sukladno propisima. Doc.dr.sc. Tomislav Kos se ukratko osvrnuo na dobivene rezultate analiza ostatka pesticida u uzorcima tla i plodova koji su provedeni ovim projektom.

Kao i na dosadašnjim edukativnim radionicama, edukacijski koordinator napomenuo je, koliko je važno na pravilan način zbrinjavati ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja.

Na edukaciji je prisustvovalo oko 30 poljoprivrednih proizvođača.

Theme picker