Obrana sinopsisa disertacije - Andrea KNEŽEVIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Andrea KNEŽEVIĆ

U srijedu 29. siječnja 2020. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Andrea KNEŽEVIĆ, mag. educ. philol. franc. i mag. educ. philol. russ., javno brani temu disertacije pod naslovom Ovladanost pisanim jezikom prvostupnika ruskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Marina Jajić Novogradec, znanstvena suradnica, doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović, viša znanstvena suradnica, i doc. dr. sc. Marijana Bašić.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Andrea KNEŽEVIĆ
Obrane doktorskih radova

Obrane doktorskih radova

U srijedu, 29. siječnja 2020. godine u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta (Kennedyjev trg 6b, Zagreb, dvorana 9A), s početkom u 11.00 sati, mr. sc. Josip KERETA javno brani doktorski rad pod naslovom Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Marko Kolaković, dr. sc. Ivo Andrijanić, prof. emeritus, i izv. prof. dr. sc. Dinko Primorac.

U četvrtak, 30. siječnja 2020. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV, br. 2, II. kat) , s početkom u 14.00 sati, Jurica GRZUNOV, mag. inf. et math., javno brani doktorski rad pod naslovom Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijama pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona i izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić.

 

Pročitaj više
Obrane doktorskih radova
Sveučilište u Zadru organizira zakonom propisane seminare i ispite za TURISTIČKOG VODIČA za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju

Sveučilište u Zadru organizira zakonom propisane seminare i ispite za TURISTIČKOG VODIČA za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju

Prijave su od 22. do 29. siječnja 2020. (radnim danom u vremenu 9:00 – 12:00 i 13:00 – 15:00 sati (zgrada Sveučilišta u Zadru – DHM, Ruđera Boškovića 5/I). Prijava se može poslati na e-mail adresu: mmirkovi@unizd.hr ili poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ruđera Boškovića 5/I (s naznakom: prijava za seminar za turističke vodiče).
 

Pročitaj više
Sveučilište u Zadru organizira zakonom propisane seminare i ispite za TURISTIČKOG VODIČA za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju
First678911131415Last

Theme picker