Obrana doktorskog rada - Marijana ŠPOLJARIĆ KIZIVAT

U četvrtak 18. lipnja 2020. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV, br. 2, II. kat) , s početkom u 10.00 sati, Marijana ŠPOLJARIĆ KIZIVAT, dipl. bibl., javno brani disertaciju pod naslovom Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović, prof. dr. sc. Damir Hasenay i dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, red. prof. u miru.

Theme picker