Sveučilište u Zadru organizira zakonom propisane seminare i ispite za TURISTIČKOG VODIČA za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju

Prijave su od 22. do 29. siječnja 2020. (radnim danom u vremenu 9:00 – 12:00 i 13:00 – 15:00 sati (zgrada Sveučilišta u Zadru – DHM, Ruđera Boškovića 5/I). Prijava se može poslati na e-mail adresu: mmirkovi@unizd.hr ili poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ruđera Boškovića 5/I (s naznakom: prijava za seminar za turističke vodiče).
Sve informacije moguće je dobiti slanjem upita na e-adresu mmirkovi@unizd.hr ili putem telefona na broj  023 200 620. 
Uz prijavu, potrebno je priložiti presliku domovnice i  presliku diplome ili svjedodžbe o maturi (original dokumenti na uvid). 
Seminar će se održati ako se prijavi najmanje 20 pristupnika za Zadarsku i 15 pristupnika za Ličko-senjsku županiju.
Cijena seminara iznosi 7.000,00 kn i plaća se u tri rate. Ukoliko kandidat prijavi obje  županije cijena je 10.000,00 kn. Posebni dio seminara iznosi 5.000,00 kn.

 

Theme picker