Ured za opće, kadrovske, stručno-administrativne poslove i poslove arhiva


Adresa:

Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1
HR – 23 000 ZADAR


Voditeljica Ureda:

dr. sc. Maja Jadrešin
tel.: 023 200 646
fax.: 023 200 645
e-mail: mjadres@unizd.hr


Viši stručni referenti:

Marija Pedišić
tel.: 023 200 527
e-mail: mpedisic@unizd.hr

Maja Matošević Vencl (na rodiljnom)
tel.: 023 200 691
e-mail: mmatosevi@unizd.hr

Marko Anić-Ivičić
tel.: 023 200 691
e-mail: manicivic21@unizd.hr

Nada Rukavina
za poslove Odjela za nastavničke studije u Gospiću
Ante Starčevića 21, 53000 GOSPIĆ
tel.: 053 665 350
e-mail: nrukavina@unizd.hr


Voditelj arhive:

Nenad Martinović
Adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2, 23000 ZADAR
tel.: 023 200 574
e-mail: nmartino@unizd.hr
 

Stručni suradnik:

Domagoj Kardum
tel.: 023 200 574
e-mail: dkardum@unizd.hr
 

Dostava pošte:

Zoran Bratović
tel.: 023 200 600 
e-mail: zbratov@unizd.hr