Odluke Senata i rektora

    Izvornik
 
  Verzija za pretraživanje
Odluka o cijeni za pokriće materijalnih troškova u vezi s postupkom davanja mišljenja za izbor      
Odluka o diplomskom radu studenata na diplomskom studiju    
Odluka o naknadama za rad na poslovima iz područja izdavačke djelatnosti    
Odluka o naknadi za trošak prijevoza  na  posao  i  s posla      
Odluka o nositeljima i izvođačima kolegija, pravu na izvođenje nastave i ispita, davanja potpisa i upisivanja završne ocjene na preddiplomskim i diplomskim studijima    
Odluka o obvezi sudjelovanja u radu stručnih tijela Sveučilišta    
Odluka o osnivanju Stručnog vijeća (plenarne sjednice)      
Odluka o osnivanju Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje znanosti      
Odluka o osnivanju Stručnog vijeća za društveno područje      
Odluka o osnivanju Stručnog vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti      
Odluka o ukidanju Pravilnika o poslijediplomskim studijima i rada Vijeća poslijediplomskih studija      
Odluka o ukidanju Pravilnika o stegovnoj odgovornosti radnika      
Odluka o završnom radu i završnom ispitu studenata na preddiplomskom studiju