Popis mentora po godinama Odjela za nastavničke studije u Gospiću u akad. god. 2019./2020. - 14. veljače 2018.

Redni broj

Mentor

Godina

1.

doc. dr. sc. Braco Tomljenović

I.

2.

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

II.

3.

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

III.

4.

doc. dr. sc. Katica Balenović

IV.

5.

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

V.