Odjel za nastavničke studije u Gospiću

TERENSKA NASTAVA-VELEBIT

Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru u suradnji s
Javnom ustanovom Park prirode Velebit 11. ožujka 2020. organizirao je
terensku nastavu za studente 3. i 4. godine studija u okviru kolegija
Likovni pristup dječjoj književnosti i Valorizacija prirodne baštine u
turizmu pod vodstvom izv.prof.dr.art. Ane Vivoda, doc.dr.sc. Jadranke
Brkić Vejmilka, dr.sc. Ane Brkljačić, ravnateljice PP Velebit sa
suradnicama Ivanom Svetić i Marijom Maras te prdstavnicama Općine
Karlobag.

Theme picker