Odjel za nastavničke studije u Gospiću

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Na našem Odjelu u okviru projekta Interreg Italy-Croatia EXCOVER (Okoliš i
kulturna baština) održava se 19. II. i 20. II. 2020. rad fokus
grupe/Seminar o izgradnji kapaciteta za dionike zajednice.

Theme picker