Odjel za nastavničke studije u Gospiću

SUDJELOVANJE NA SKUPU

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković sudjelovala je s dva usmena priopćenja na XVIII. znanstveno-stručnom skupu „Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici” pod naslovima: 1) Prikaz znanstveno-stručnog projekta „Emocionalna pismenost u školi” (u koautorstvu s Anom Jerković, prof. psihologije) i 2) Uvjerenja o uzrocima i mogućnosti prevencije specifičnih teškoća u učenju djece predškolske i rane školske dobi (u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Darkom Lončarićem). Skup je održan na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 13. -15. II. 2020.

Theme picker