Odjel za nastavničke studije u Gospiću

SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI

Izvanredna profesorica dr.art. Ana Vivovda sudjelovala je na *International
Multidisciplinary Printmaking Conference - IMPACT 10*, koja se  održavala
od 2. do 9. rujna u Santanderu u Španjolskoj. U sklopu konferencije
predstavila je grafičku instalaciju *Interakcije* te seriju knjiga
umjetnika *Jutro.*

Theme picker