Odjel za germanistiku

Studentske predstavnice

Studentske predstavnice su studentice koje su podržane od strane drugih studentica i studenata Odjela i izabrane na izborima, kako bi bile njihove predstavnice u Stručnom vijeću Odjela i studentskim predstavničkim tijelima na razini Sveučilišta.

Zadatak studentskih predstavnica je biti glas svih studenta svojega Odjela, štiti njihova prava, zalagati se za različite aktivnosti na Odjelu i biti posrednik u vezi pitanja i mogućih problema. Također, studentske su predstavnice dužne informirati studente i studentice o radu Stručnog vijeća Odjela i Studentskog zbora o odlukama i aktivnostima koje su bitne za proces studiranja.

Sttudentske predstavnice su:

    Anamarija Moro
    Vanja Kurtušić

Možete ih kontaktirati putem e-maila: germanistika.stpredstavnice@unizd.hr