Odjel za germanistiku

Virtualni Erasmus+ INFO DAN (MS Teams)

Ured za međunarodnu suradnju organizira Erasmus+ info dan  povodom otvaranja Erasmus+ natječaja u svrhu studentske razmjene. 

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, Erasmus+ info dan organizirat će se preko MS teams-a i to u tri termina;

1.       Srijeda, 24. veljače od 10,00 – 11,00 sati,

2.       Petak, 26. veljače od 13,00 – 14,00 sati,

3.       Ponedjeljak, 1. ožujka od 14,00 – 15,00 sati.

Studenti su slobodni odabrati termin koji im najviše odgovara te prisustvovati jednom ili više puta.

 

Poveznica za pristup MS teams Erasmus+ INFO dani 2021 je https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4aaebfc1531f45c2b2815df27611ba5e%40thread.tacv2/conversations?groupId=43c41415-a892-4647-b85b-653124d48d0e&tenantId=27e26e88-d66b-413b-832e-806da36639a1.

 

Natječaj za Erasmus+ mobilnost koju je moguće ostvariti tijekom zimskog semestra ili cijele akademske godine 21./22. smo objavili 15. veljače i bit će otvoren do 24. ožujka, a dostupan je OVDJE.

Theme picker