Odjel za germanistiku

Prijava za preporuku za stipendiju za izvrsne studente - produžen rok do 25. 11. 2020.

Studenti druge i treće godine preddiplomskih studija i studenti diplomskih studija Odjela za germanistiku koji se žele prijaviti za stipendiju za izvrsne studente mogu se prijaviti e-mailom u tajništvo Odjela za germanistiku do srijede 25. studenoga 2020. radi preporuke. U prijavi za preporuku (sastavljenoj u Word dokumentu) kratko trebaju napisati koliko imaju bodova prema Pravilniku o dodjeli stipendija i potpora i temeljem čega su ih stekli. Poželjno je navesti i dodatne aktivnosti i/ili postignuća u koje je student bio uključen u prošloj akademskoj godini (npr. studentski projekti, osvojene nagrade i sl.). Nije potrebno slati potvrde u tajništvo. Sve ostale dokumente (kako je navedeno u Natječaju), studenti dostavljaju Sveučilištu u Zadru kroz elektroničku prijavu do 27. studenoga 2020. do 24:00 sati.

Theme picker