Odjel za germanistiku

Obavijest: Njemačke jezične vježbe III, Marina Lovrić, viša lektorica

5. termin online pismenog ispita iz kolegija Njemačke jezične vježbe III kod više lektorice Marine Lovrić održat će se 10. lipnja 2020. u 14 sati preko MS Teamsa.

Ako student/studentica koji izlazi na 5. termin nema prijavu na travanjski rok, neka se javi e-mailom ili telefonom u tajništvo Odjela.

Theme picker