Odjel za germanistiku

Postupak obrane diplomskog rada

Prije obrane

Student piše diplomski rad uz konzultacije s mentorom. Nakon što mentor u suglasnosti s članovima povjerenstva odobri rad studentu, student računalom ispunjava obrazac prijave, koji je dostupan ovdje. Ispunjeni obrazac student šalje e-mailom u tajništvo Odjela najmanje tjedan dana prije obrane zajedno s preslikom indeksa (ako ima indeks).

Mentor obavještava studenta o načinu i terminu obrane.

Nakon toga, student se preko Studomata prijavljuje na obranu za kolegij "Diplomski rad".

 

Nakon obrane

Mentor daje studentu potvrdu za predaju digitalnog i tiskanog primjerka diplomskog rada.

U roku od dva tjedna, studenti trebaju dostaviti (poštom) u referadu CD, tvrdi uvez rada i sve popratne obrasce koji mogu biti u digitalnom obliku (potpisano i skenirano u pdf) poslani u referadu e-mailom voditeljici Meri Lukić (mmirkovi@unizd.hr). Zbog trenutne epidemiološke situacije, indeks nije potrebno slati u referadu nakon obrane. Referada šalje studentu potvrdu o diplomiranju.

Adresa referade za slanje poštom:

Sveučilište u Zadru

Ured za preddiplomske i diplomske studije

Ruđera Boškovića 5/III

HR - 23 000 Zadar

Theme picker