Odjel za germanistiku

Obavijest: Njemačke jezične vježbe I, Žaklina Radoš, viša lektorica

Online ispit iz kolegija Njemačke jezične vježbe I kod  Žakline Radoš, više lektorice, održat će se 15. i 29. svibnja 2020., od 14 do 16 sati:

Za termin 15. svibnja vrijede prijave u Studomatu za rok od ožujka, a za termin 29. svibnja vrijede prijave u Studomatu za rok od travnja. U slučaju da student zbog tehničkih poteškoća nije prijavio ispit putem Studomata (ožujak ili travanj), može se javiti e-mailom u tajništvo Odjela.

Theme picker