Odjel za germanistiku

Nastavna zvanja

Geriena Karačić

Rbr.:  1
Zvanje:  viša lektorica
Funkcija:  ECTS koordinatorica
Telefon:  (+385) (23) 200-613
E-mail:  
Pregled:  Više

Marina Lovrić

Rbr.:  2
Zvanje:  viša lektorica
Telefon:  (+385) (23) 200-712
E-mail:  
Pregled:  Više

Žaklina Radoš

Rbr.:  3
Zvanje:  viša lektorica
Telefon:  (+385) (23) 200-613
E-mail:  
Pregled:  Više

Judith Hansmeier

Rbr.:  4
Zvanje:  ugovorna lektorica (SR Njemačka)
Telefon:  (+385) (23) 200-577
E-mail:  
Pregled:  Više

Eveline Thalmann

Rbr.:  5
Zvanje:  ugovorna lektorica (Republika Austrija)
Telefon:  (+385) (23) 200-577
E-mail:  
Pregled:  Više