Odjel za lingvistiku

RAD ZADARSKIH LINGVISTA U VODEĆEM SVJETSKOM ČASOPISU

RAD ZADARSKIH LINGVISTA U VODEĆEM SVJETSKOM ČASOPISU

Članovi Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru izv. prof. dr. sc. Marijana Kresić i dr. sc. Mia Batinić Angster među autorima su članka objavljenog u prestižnom znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), službenom znanstvenom časopisu američke Akademije znanosti s tradicijom dužom od 100 godina (prvi broj časopisa objavljen je 1915. godine). Časopis PNAS smatra se trećim najutjecajnijim svjetskim znanstvenim časopisom nakon časopisa Nature i Science. Časopis je multidisciplinaran i objavljuje izvorne znanstvene radove na engleskom jeziku iz područja prirodnih i društvenih znanosti. Prema Journal Citation Reports, PNAS je 2016. godine imao impact factor 9.661, s gotovo 1.4 milijuna citiranja u desetogodišnjem razdoblju od 1999. do 2009. godine (ispred časopisa Nature i Science, a odmah iza najcitiranijeg znanstvenog časopisa Journal of Biological Chemistry).

Marijana Kresić i Mia Batinić Angster od 2014. godine sudjeluju na međunarodnom projektu Eksperimentalna morfosintaksa južnoslavenskih jezika (Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic languages, EMSS: https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/linguistics-research/recently-funded-projects/coordinated-research-experimental) sa suradnicima s još sedam europskih sveučilišta. Objavljeni rad When linearity prevails over hierarchy in syntax (https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme/EMSS_publications/EMSS_PNAS_Publication) predstavlja glavne rezultate višegodišnjeg istraživanja sročnosti glagola s koordiniranim subjektima u južnoslavenskim jezicima te ukazuje na snažnu i ujednačenu prednost sročnosti po linearnoj bliskosti pred sročnosti po hijerarhijskim kriterijima.

Istraživanje je provedeno na sveučilištima u Zadru, Zagrebu, Sarajevu, Novoj Gorici, Novom Sadu i Nišu, gdje je testirano preko 300 studenata prve i druge godine nelingvističkih studija. Buduća će istraživanja proširiti istraživačku temu i metodologiju i na druge jezične skupine, za koje već znamo da koriste slične strategije sročnosti sa složenim konjunktima.

Posebno treba istaknuti doprinos zadarskih studenata uspjehu ovog istraživanja. Naime, u sklopu su se projekta istodobno provodili eksperimenti s izvornim govornicima na svim suradničkim institucijama projekta, a na zadarski je Odjel za lingvistiku došao velik broj studenata kako bi se njima podvrgnuo. Osim ispitanika, treba spomenuti i studente lingvistike koji su pomogli u samom provođenju istraživanja kodirajući i analizirajući odgovore ispitanika i tako stekli vrlo korisno praktično iskustvo u radu na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu.

Theme picker