Odjel za lingvistiku

Rang lista za upis na prvu godinu jednopredmetnog diplomskog studija Lingvistike

Rang listu za upis na prvu godinu jednopredmetnog diplomskog studija Lingvistike možete pronaći ovdje.

Upisi se vrše u tajništvu Odjela do 20.10. u vremenu 9-12 i 13-15 sati.

Theme picker