Odjel za kroatistiku

CURRICULUM VITAE

OSOBNI PODATCI

Ime i prezime: dr. sc. Ivana Petešić Šušak

Datum i mjesto rođenja: 13. srpnja 1982., Zadar

Adresa: Put Petrića 23A, 23000 Zadar

E-mail: ipeteslic@unizd.hr; ivana137@gmail.com

 

OBRAZOVANJE

2012. – 2017.  Poslijediplomski studij „Humanističke znanosti“, Sveučilište u Zadru (tema dokotrata: Srednjovjekovni dugootočki Priručnik za svećenike pod mentorstvom prof. dr. sc. Slavomira Sambunjaka)

2009. – 2011.   Diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti, Sveučilište u Zadru, Zadar

2006. – 2009.  Preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti, Sveučilište u Zadru, Zadar

1996. – 2000.  Gimnazija Vladimir Nazor, Zadar
 

RADNO ISKUSTVO

- od 1. listopada 2012. godine radi na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru u zvanju asistenta na 50 % radnog vremena

- od 1. srpnja 2014. radi kao suradnik/lektor Odjela za izdavaštvo Sveučilišta na 50 % radnog vremena
 

STRUČNE AKTIVNOSTI

- sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani VI (Zadar, 30. rujna – 1. listopada 2011.) s izlaganjem „Glagoljski egzempli u tekstu 'Govorenje od posluha' iz Sali na Dugom otoku“ (u koautorstvu s prof. dr. sc. Slavomirom Sambunjakom)

- sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani V (27. i 28. rujna 2013.) s izlaganjem Specifičan sakralni leksik Priručnika za svećenike iz 15. stoljeća

- sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Дванадесетите международни славистични четения „Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури“ (Sofija, Bugarska, 9. svibnja – 10. svibnja 2014.) s izlaganjem „Leksičke i tematske poveznice Istočne i Zapadne crkve u glagoljskom Priručniku za svećenike iz 15. stoljeća“

- sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Riječki filološki dani 10 (Rijeka, 27. rujna – 29. rujna 2014.) s izlaganjem „Odnos hrvatskocrkvenoslavenskih i čakavskih  jezičnih elemenata u glagoljskom Priručniku za svećenike iz 15. stoljeća“

- sudjelovala na Международная конференция «Межкультурная коммуникация: стратегии и тактики международного гуманитарного образования», (Sankt- Peterburg, Rusija, 18. svibnja –  22. svibnja 2017.),  s izlaganjem ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЗАДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (u koautorstvu s dr. sc. Sandrom Hadžihalilović)

- sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 7 (Zadar i Biograd, 22. i 23. rujna 2017.)  s izlaganjem „Ars praedicandi u glagoljskoj zbirci propovijedi Govorenje od posluha“

- sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Knjiga i društvo 3 (Split, 27. i 28. rujna 2017.) s izlaganjem „Sakramentološke teme u hrvatskoj glagoljskoj književnosti“

- sudjelovala u aktivnostima popularizacije znanosti poput radionica pisanja glagoljicom „Pismo – glagoljica“ na Danima kroatistike 2014.,  izlaganja „Zadar kao glagoljsko središte“ na Danima kroatistike 2015. te izlaganja „Glagoljica na Dugom otoku“ na manifestaciji Saljsko kulturno ljeto, Sali, Dugi otok, 2017.

- suradnica na projektu Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom (voditeljica doc. dr. sc. Marijana Tomić)
 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

- program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika akad. god. 2013./2014., Modul: Kvalitetno obrazovanje (1. 10. – 20. 12. 2013., Zadar, Centar „Stjepan Matičević“)

- stručno usavršavanje visokoškolskih nastavnika na temu Kako koristiti rezultate vanjskog vrednovanja (24. 3. 2017., Zadar, Centar „Stjepan Matičević“)

- radionica „Projektno razmišljanje – novi pristup znanstvenim i stručnim projektima“, izv. Vesna Vertovšek i Nenad Vertovšek, 6 nastavnih sati (Zadar)

- tečaj Osnove rada u sustavu Merlin 2.4. (A102), 10 školskih sati (Zadar, 2014.)
 

SUDJELOVANJE U NASTAVI

- od 2012. godine do danas sudjelovala u radu (priprema i izvođenje nastave, mentoriranje i ocjenjivanje seminarskih radova, održavanje kolokvija, vođenje evidencije o prisutnosti studenata na nastavi itd.) na sljedećim kolegijima: Staroslavenski jezik, Akademsko pismo, Duhovna kultura hrvatskog srednjovjekovlja, Slavenska filologija, Hrvatski jezik za rusiste 1 i 2, Staroslavenski za rusiste
 

OSTALE AKTIVNOSTI

- članica Povjerenstva za osiguravanje i unapređenje kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku u drugom mandatu

- predstavnica asistenata i poslijedoktoranada u Vijeću Odjela za kroatistiku i slavistiku

- članica uredništva zbornika Zadarski filološki dani IV, Zadarski filološki dani V i Zadarski filološki dani VI

- tajnica organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani V

- članica Organizacijskog odbora i recenzentica radova Međunarodne studentske konferencije Slavistička filologija 21. stoljeća, Zadar, 22. studenoga 2014.

- suradnica Ureda za izdavaštvo Sveučilišta u Zadru (lektorica sveučilišnih izdanja, nastavnih materijala, administrativnih dokumenata, web obavijesti, priopćenja za medije i dr. )
 

VJEŠTINE

-rad na računalu: aktivno poznavanje MS Office paketa i općenito Windows operacijskog sustava

-strani jezici: engleski i talijanski jezik aktivno u govoru i pismu