Odjel za klasičnu filologiju

Proljetni ispitni rokovi

Apsolventi koji su željeli izaći na proljetni apsolventski ispitni rok kao i studenti šestog semestra preddiplomskog studija koji su željeli izaći na ispite iz petog semestra u izvanrednom roku u travnju, neka se u svrhu pripreme roka jave predmetnom nastavniku i tajništvu do 11. svibnja 2020. s naznakom predmeta iz kojega bi polagali ispit. Ispiti će se održati do kraja svibnja u terminu po dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Studenti koji trebaju polagati ispite vezanih kolegija (Latinski jezik 1 i 3, Grčki jezik 1 i 3, Osnove latinskog jezika 1 i Osnove grčkog jezika 1) već su prijavljeni preko Studomata za rokove u ožujku i travnju, a u slučaju da nisu na vrijeme prijavili zbog tehičkih poteškoća, mogu se javiti u tajništvo e-mailom radi naknadne prijave. Ispiti za vezane kolegije održat će se do kraja svibnja u terminu po dogovoru s predmetnim nastavnikom.