Odjel za klasičnu filologiju

Osnove grčkog jezika II i Lektira II (latinski)

Predavanja iz predmeta Osnove grčkog jezika II i Lektira II (latinski) u ljetnom će se semestru odvijati u on-line obliku putem aplikacije Zoom, a nastavne će materijale studenti dobivati na e-mail. Mole se svi studenti da se e-mailom jave prof. Teuti Serreqi Jurić.