Odjel za klasičnu filologiju

OBAVIJEST ZA STUDENTE VIŠIH GODINA

Molimo studente da prije odlaska u Studentsku referadu na upis u višu godinu, putem Studomata provjere jesu li im upisane sve ocjene u ISVU. Studenti kojima nisu sve ocjene upisane u ISVU, prije odlaska u referadu na upis, trebaju doći u tajništvo Odjela.

Radno vrijeme sa studentima je 10-12 i 13-14 sati.