Odjel za klasičnu filologiju

Nove mjere i aktivnosti na Sveučilištu u Zadru u kontekstu trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19