Odjel za klasičnu filologiju

Pregled antičke civilizacije

U ponedjeljak, 11. listopada 2021., doc. dr. sc. Anita Bartulović neće održati nastavu iz kolegija Pregled antičke civilizacije. Studenti će naknadno biti obaviješteni o nadoknadi.

Theme picker