Odjel za klasičnu filologiju

Obrane diplomskih radova u ožujku 2019.

Apsolventi koji planiraju obrane diplomskih radova u ožujku, obavezni su prijaviti obranu u tajništvu odjela najkasnije u ponedjeljak 11. ožujka - treba donijeti samo indeks i presliku indeksa.

Theme picker