Odjel za klasičnu filologiju

Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse koju je moguće ostvariti do 31. svibnja 2020. godine u sklopu programa Erasmus+.

 

Tekst Natječaja možete pronaći OVDJE, dok ponude za stručnu praksu inozemnih institucija možete pronaći OVDJE.

 

ROK ZA PRIJAVU JE ODMAH, DO POPUNJENJA ODOBRENE KVOTE ILI NAJKASNIJE DO 31. LISTOPADA 2019. GODINE

 

Povjerenstvo će se, ovisno o broju zaprimljenih prijava, sastajati svakih mjesec dana i vršiti odabir kandidata do popunjenja odobrene kvote ili zaključenja Natječaja. Procedura prijave nalazi se u tekstu Natječaja.

 

Theme picker