Odjel za informacijske znanosti

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

I. semestar

III. semestar

Izborni kolegij:

V. semestar

  • Metodologija istraživanja u društvenim znanostima
  • Informacijski sustavi u obrazovanju
  • Digitalna multimedija
  • Upravljanje podacima

  Izborni kolegij:

 

DIPLOMSKI STUDIJ

I. semestar

Izborni kolegij

III. semestar

Izborni kolegij