Odjel za informacijske znanosti

Predstavljanje knjige "Bibliografija radova o otoku Silbi" autora Ivana Boškovića i Helene Novak Penga, 19. listopada 2021.

U organizaciji Državnog arhiva u Zadru i Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru sutra, u utorak, 19. listopada 2021. g. u 18 h u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, Obala Kralja Petra Krešimira IV, 2 održat će se predstavljanje knjige "Bibliografija radova o otoku Silbi" autora Ivana Boškovića i Helene Novak Penga. Ova knjiga predstavlja prvu bibliografiju jednog otoka zadarskog otočja, objavljenu kao samostalnu knjigu. Bibliografija okuplja 544 bibliografskih jedinica različitih vrsta tiskane građe, objavljene u periodu od 1846. g. do danas (knjige i poglavlja u knjigama, stručni, znanstveni i popularno-znanstveni članci iz časopisa i zbornika radova, članci iz dnevnog, tjednog i drugog periodičnog tiska, osvrti i prikazi knjiga te ocjenski radovi).

Knjiga je namijenjena širokim korisničkim krugovima (studenti, nastavnici, ljubitelji Silbe, znanstvenici i istraživači), no njena važnost nije samo lokalne naravi. Kao jedna od rijetkih iscrpnih mjesnih bibliografija u novijem hrvatskom nakladništvu, važna je za proučavanje dalmatinskih otoka u cjelini, budući da se radi o prvoj bibliografiji jednog dalmatinskog otoka koja je u posljednjih 50 godina objavljena kao knjiga. S obzirom na tu činjenicu, može predstavljati poticaj stručnjacima iz različitih znanstvenih disciplina, osobito informacijskih znanosti, na izradu novih mjesnih bibliografija rađenih prema uzusima struke.

Knjigu će predstaviti recenzenti: doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka, izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić i izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato.