Odjel za informacijske znanosti

Upisi i početak nastave na izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju informacijskih znanosti

Upisi za sve kandidate koji su stekli pravo upisa na izvanredni diplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti održat će se u petak 22. 10. 2021. od 14.00 do 16.00 u tajništvu Odjela za informacijske znanosti.

Nastava na izvanrednom diplomskom studiju informacijskih znanosti započinje isti dan, u petak, 22. 10. 2021. u 16.00 sati i održava se i u subotu, 23. 10. 2021. prema rasporedu nastave na izvanrednom studiju za zimski semestar ak. god. 2021./2022.