Odjel za informacijske znanosti

Upute za polaganje ispita u zimskom ispitnom roku ak. godine 2020./2021. na Odjelu za informacijske znanosti

Drage kolege,

na Odjelu za informacijske znanosti ispiti u zimskom ispitnom roku održat će se u načelu online. 

U skladu s preporukama HZJZ-a za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištu s obzirom na epidemiju COVIC-19H te uputama Sveučilišta u Zadru, a nakon što je 27. studenoga 2020. donesena nadopuna Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera prema kojoj je nastavu na visokim učilištima potrebno održavati prvenstveno na daljinu i zimski ispitni rok na Odjelu za informacijske znanosti održavat će se online, i to u skladu s Kalendarom nastavnih aktivnosti, od 25. siječnja do 19. veljače 2021.

Iznimno, kada ispit nije moguće održati online, bit će održan u prostorima Sveučilišta u Zadru, uz prethodnu najavu i u dogovoru s predmetnim nastavnicima, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite i samozaštite.

Raspored ispita u zimskom ispitnom roku objavljen je na mrežnim stranicama Odjela za informacijske znanosti, a studenti ispite prijavljuju putem studomata. Na ispit mogu pristupiti samo oni studenti koji imaju valjanu prijavu u sustavu ISVU.

Napominjemo da su i dalje na snazi već poznati tehnički zahtjevi: 

·        Za pristupanje pismenom online ispitu student mora imati aktivan AAI račun, tj. elektronički identitet i samo s tim računom/identitetom može se prijaviti i pristupiti polaganju ispita.

·        Student za vrijeme ispita mora imati kameru, zvučnike/slušalice i mikrofon koji ispravno rade.

·        Svaki nastavnik unutar svoga kolegija može odrediti specifičnu aplikaciju koja je korištena tijekom semestra, a koju student mora imati instaliranu za vrijeme pisanja ispita (npr. Team viewer ili sl.), i o čemu nastavnik treba obavijestiti studente najmanje 3 dana prije ispita.

Isto tako, želimo posebno upozoriti da za online ispite vrijede ista akademska etička načela kao i za sve ispite, te da se kršenje tih načela neće tolerirati. Vjerujemo da će svi studenti, kao i do sada, toga i držati.

 

Upute o polagaju ispita preuzmite ovdje.

 Sretno svima!

Theme picker