Odjel za informacijske znanosti

Popis pristupnika za upis u prvu godinu redovitog diplomskog studija (akad. god. 2016./2017.)

KLASA:602-04/16-08/11
UR.BROJ:2198-1-79-33/16-04

Zadar, 6. listopada 2016.

Predmet: Popis pristupnika za upis u prvu godinu redovotog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u akad. godini 2016./2017.

U skladu s uvjetima natječaja za upis u prvu godinu izvanrednog  jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u akad. godini 2016./2017. Povjerenstvo za razredbeni postupak je utvrdilo popis kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja i mogu pristupiti razredbenom ispitu (esej):

 1. Baić, Antonija

Navedena kandidatkinja ima pravo pristupiti razredbenom ispitu koji će se održati u petak 7. listopada 2016. u 13:00 sati u učionici 41 na Odjelu za informacijske znanosti, Novi kampus, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar. Rezultati razredbenog ispita bit će objavljeni u petak 7. listopada 2016. u 15:00 sati nakon čega slijedi upis na studij.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij u polju informacijskih znanosti oslobođeni su polaganja razredbenog ispita i mogu izravno pristupiti upisu na studij:

 1. Bilušić, Božidar
 2. Burčul, Kristian
 3. Cvitković- Đone, Nina
 4. Festini, Ljiljana
 5. Karinja, Roberta
 6. Ljubić, Josipa
 7. Lučić, Iva
 8. Malec, Ana-Marija
 9. Marić, Daria
 10. Olić, Josipa
 11. Palian, Ana Marija
 12. Pavlović, Marko
 13. Režan, Marica
 14. Selimović, Damir
 15. Šatalić Krstić, Jelena
 16. Šimunović, Josipa
 17. Vladisavljević, Martina

Upisi za kandidate s izravnim pravom upisa održat će se u ponedjeljak od 9-12 i 13-16 sati u tajništvu Odjela, ured 110.

Pročelnik Odjela

doc. dr. sc. Franjo Pehar

Theme picker