Odjel za informacijske znanosti

Popis pristupnika za upis u prvu godinu izvanrednog diplomskog studija (akad. god. 2016./2017.)

KLASA:602-04/16-08/11
UR.BROJ:2198-1-79-33/16-03

Zadar, 6. listopada 2016.

Predmet: Popis pristupnika za upis u prvu godinu izvanrednog  jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u akad. godini 2016./2017.

U skladu s uvjetima natječaja za upis u prvu godinu izvanrednog  jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u akad. godini 2016./2017. (2. natječajni krug), Povjerenstvo za razredbeni postupak je utvrdilo popis kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja i mogu pristupiti razredbenom ispitu (esej):

  1. Jozo Lovrić
  2. Dalibor Pinčić
  3. Kristina Strmota
  4. Diana Galić
  5. Berislav Išgum
  6. Marta Kolega

Navedeni kandidati imaju pravo pristupiti razredbenom ispitu koji će se održati u petak 7. listopada 2016. u 13:00 sati u učionici 41 na Odjelu za informacijske znanosti, Novi kampus, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar.

Rezultati razredbenog ispita bit će objavljeni u petak 7. listopada 2016. u 15:00 sati.

Upisi će se održati neposredno nakon objave rezultata u tajništvu Odjela, ured 110.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij u polju informacijskih znanosti oslobođeni su polaganja razredbenog ispita i mogu izravno pristupiti upisu na studij.

Pročelnik Odjela

doc. dr. sc. Franjo Pehar

Theme picker