Odjel za informacijske znanosti

Natječaj za provođenje perioda mobilnosti na Veleučilištu HTW Chur u Švicarskoj

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (u daljnjem tekstu Odjel) raspisuje Natječaj za studente, nastavno te nenastavno osoblje Odjela za provođenje perioda mobilnosti na Veleučilištu HTW Chur u Švicarskoj (u daljnjem tekstu Veleučilište) u ljetnom semestru ak. god. 2015./2016. u sklopu Švicarsko-europskog programa mobilnosti (u daljnjem tekstu Natječaj).

U sklopu ovog Natječaja moguće je realizirati mobilnost na Veleučilištu, a u skladu s odredbama bilateralnog ugovora između Veleučilišta HTW Chur u Švicarskoj i  Sveučilišta u Zadru, potpisanog u kolovozu 2015. godine i koji je sastavni dio ovog Natječaja.

ROK ZA PRIJAVU JE 20. LISTOPADA 2015. GODINE

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:

 1. Student mora biti upisan u preddiplomski ili diplomski studijski program na Odjelu;
 2. Student mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog ili njemačkog jezika, ovisno o tome pohađa li nastavu na engleskom ili njemačkom jeziku na Veleučilištu, i to u skladu s odredbama navedenim na mrežnim stranicama Veleučilišta (http://www.htwchur.ch/en/services/prospective-students/international-students/study-at-htw-chur/exchange-students.html);   
 1. Student mora biti upisan u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija Odjela i imati ostvareno najmanje 60 ECTS bodova u vrijeme realizacije mobilnosti ukoliko se prijavljuju za studijski boravak;
 2. U iznimnim slučajevima, a u skladu s odlukom Odjela, studenti mogu tijekom studijskog boravka pisati završni/diplomski rad te su u tom slučaju dužni posjedovati prihvatno pismo tutora s institucije domaćina (tzv. Supervisor Acceptance Form) iz kojeg je razvidno da student ima podršku tutora na instituciji domaćinu kao i odobrenje mentora na matičnom odjelu za rad na završnom/diplomskom radu tijekom studijskog boravka. U takvim slučajevima nije nužno ostvariti minimalno opterećenje izraženo u ECTS bodovima. Obrazac prihvatnog pisma tutora studenti mogu dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju upitom na mail mkolega@unizd.hr.  

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU

 1. Prijavni obrazac;
 2. Ugovor o studiranju potpisan od strane studenta i koordinatora na matičnom Odjelu;
 3. Prijepis ocjena na engleskom jeziku;
 4. Potvrda o znanju jezika na engleskom jeziku;
 5. Preslika putovnice ili osobne iskaznice;
 6. Dvije fotografije (dimenzije 3,5 x 4,5 cm).

KRITERIJI ODABIRA

Kriteriji odabira kandidata su:

 1. Dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen prijavni obrazac do navedenog roka (20. listopada 2015. godine);
 2. Akademski uspjeh (ponderirani prosjek svih ocjena iznad 3,500) koji kandidatu nosi od 10 do 25 bodova;
 3. Pismo motivacije koje kandidatu nosi od 0 do 3 boda (pismo motivacije boduje se sukladno tri kriterija i to: kvaliteta obrazloženja akademske motivacije za mobilnost (1 bod), kvaliteta obrazloženja socio-kulturne motivacije za mobilnost (1 bod) te umijeće pisanog izražavanja (1 bod));
 4. Dodatni kriterij za odabir kandidata može biti intervju sukladno odluci Odjela.  


Theme picker