Odjel za informacijske znanosti

Raspored obrana završnih i diplomskih radova

Termini obrana završnih i diplomskih radova:

preuzmite dokument

 

ZAVRŠNI RADOVI

 

Student Mentor Tema Povjerenstvo Vrijeme obrane
Helena Šarić Doc. dr. sc. Franjo Pehar Od teksta do hiperteksta: prikaz povijesnog razvoja digitalne literature 1. N. Tomašević 29.09.2015.
        09:15h (119)
      2. F. Pehar  
      3. J. Ćirić  
Dajana Karlović Doc. dr. sc. Franjo Pehar Udžbenici u digitalnom okruženju 1. N. Tomašević 29.09.2015.
        10:00h (119)
      2. F. Pehar  
      3. J. Ćirić  
Josipa Olić Doc. dr. sc. Franjo Pehar Problematika obveznog primjerka elektroničke građe u Hrvatskoj 1. N. Tomašević 29.09.2015.
        10:45h (119)
      2. F. Pehar  
      3. J. Ćirić  
Edita Muftić Doc. dr. sc. Nives Tomašević Pisci kao nositelji subkultura 1. D. Cupar 29.09.2015.
        11:30 (119)
      2. N. Tomašević  
      3. M. Tomić  
Petra Dunatov Doc. dr. sc. Josip Ćirić Novi etički vidovi Open Sourcea: Alati za citatno upravljanje 1. F. Pehar 29.09.2015.
        11:30h (123)
      2. J. Ćirić  
      3. M. Dragija-Ivanović  
Petra Vicković Doc. dr. sc. Nives Tomašević Važnost ilustratora u dječjim knjigama 1. D. Cupar 29.09.2015.
        12:15h (119)
      2. N. Tomašević  
      3. M. Tomić  
Matea Dukić Doc. dr. sc. Nives Tomašević Nakladnici školskih udžbenika u Hrvatskoj 1. D. Cupar 29.09.2015.
        13:00 (119)
      2. N. Tomašević  
      3. M. Tomić  
Marta Ivanović Doc. dr. sc. Marijana Tomić Usporedba ISBD(CR) standarda s objedinjenim izdanjem ISBD-a 1. M. Willer 28.09.2015.
  Komentor: prof. dr. sc. Mirna Willer     10:30h (119)
      2. M. Tomić  
      3. N. Tomašević  
Matea Kotarac Izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević Djelovanje narodnih knjižnica u području cjeloživotnog učenja 1.M. Dragija-Ivanović 28.09.2015.
        08:30h (123)
      2. I. Stričević  
      3. D. Cupar  
Ira Pandža Doc. dr. sc. Nives Tomašević Nakladnici i njihove biblioteke 1. D. Cupar 29.09.2015.
        13:45h (119)
      2. N. Tomašević  
      3. M. Tomić  
Marina Vasilić Doc. dr. sc. Marijana Tomić Cenzura knjige u Hrvatskoj do Domovinskog rada (1990.) 1. M. Willer 28.09.2015.
        11:15h (119)
      2. M. Tomić  
      3. N. Tomašević  
Mihaela Anđić Doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović Knjižnične usluge za osobe s disleksijom 1. J. Ćirić 28.09.2015.
        09:15h (123)
      2. M. Dragija-Ivanović  
      3. D. Cupar  
Jelena Tomeljak Doc. dr. sc. Marijana Tomić Obrada građe u knjižnicama crkvenih ustanova: knjižnica samostana Sv. Ante u Splitu 1. M. Willer 28.09.2015.
        12:30h (119)
      2. M. Tomić  
      3. F. Pehar  
Kristina Berketa Dr. sc. Drahomira Cupar Univerzalna decimalna klasifikacija i pretraživanje kataloga 1. T. Aparac-Jelušić 28.09.2015.
        11:45h (123)
      2. D. Cupar  
      3. M. Dragija-Ivanović  
Domagoj Zafranović Prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić Sistemski knjižničar 1. J. Ćirić 28.09.2015.
        12:30h (123)
      2. T. Aparac-Jelušić  
      3. M. Dragija-Ivanović M. Dragija-Ivanović  
Marija Mišura Doc. dr. sc. Marijana Tomić Standardizacija opisa stare i rijetke građe 1. M. Willer 28.09.2015.
        13:15h (119)
      2. M. Tomić  
      3. N. Tomašević  

KVALIFIKACIJSKI RADOVI:

Student Mentor Tema Povjerenstvo  
Renata Nježić Doc. dr. sc. Nives Tomašević Uloga i priprema slikovnih materijala u izradi knjiga 1.M. Tomić 28.9.2015.
        12:00h (119)
      2. N. Tomašević  
      3.M. Willer  

DIPLOMSKI RADOVI:

Student Mentor Tema Povjerenstvo Vrijeme obrane
Andrea Šćapec Prof. dr. sc. Mirna Willer Opis arhivskog gradiva u državnim arhivima – elementi opisa arhivskog gradiva u odnosu na elemente međunarodnog standarda za opis arhivskog gradiva 1. M. Tomić 28.9.2015.
        14:30h
      2. M. Willer  
      3. F. Pehar  
Anita Rogić Prof. dr. sc. Mirna Willer Odnos djelo-djelo u konceptualnom modelu FRBR i kataložnim pravilima Eve Verona 1. M. Tomić 28.9.2015.
        14:00h
      2. M. Willer  
      3. F. Pehar  

Theme picker