Odjel za informacijske znanosti

Obrasci i upute

1. Završni rad

    Upute studentima za pripremu/obranu završnog rada i polaganje završnog ispita

    Obrazac za prijavu mentora i prijedloga teme završnog rada

    Obrazac za prijavu obrane završnog rada

2. Diplomski rad

    Upute za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada

    Obrazac za prijavu mentora i prijedloga teme diplomskog rada

    Obrazac za prijavu obrane diplomskog rada

3. Dodatne upute i obrasci bitni za izradu završnog i diplomskog rada

Upute za citiranje literature: 

Obrasci za opremanje završnog/diplomskog rada i potvrdu mentora

Nazivi studija koji se koriste kod popunjavanja obrazaca za završni/diplomski rad

4. Seminarski rad

Upute za pisanje seminarskog rada 14-15

5. Doktorski studij

Obrazac za prijavu mentora na doktorskom studiju

Obrazac za prijavu sinopsisa na doktorskom studiju

Ured za poslijediplomske studije: mrežna stranica

6. Razno

Uvjerenje o održanoj praksi

Obrazac za Zamolbu stručnom vijeću Odjela